Leselisten

Denne siden inneholder artikler/bloggposter/kommentarer/etellerannet jeg har lest og ikke ønsker skal forsvinne i den store glemselen som er internett. Nye artikler legges øverst. Tips gjerne om godt lesestoff i kommentarfeltet.


Drittsekkismen, av Øyvind Strømmen. Om hvordan det å være "hard" er blitt en dyd i norsk politikk. Bloggpost, 26.01.11. Sitat:
"Konsekvensen av drittsekkismens inntog er at solidariteten undergraves. Enkeltmenneskene forsvinner i en rekke med tall. Drittsekkisten ønsker ikke å vite hva naboen heter, men vil gjerne ha oversikt over hva naboen driver med, hvor mye han tjener og hvor ofte han er på nettet."

Senterpartiet, jødehat og nazisme
, av Terje Emberland og Kjetil Simonsen. Om Senterpartiets noe problematiske forhistorie. VG, 24.01.11. Sitat:
"Det er ingen tvil om at det sterkeste jødehatet i mellomkrigstidens Norge – med unntak av helt marginale grupperinger – er å finne innenfor Bondepartiet og det nært tilknyttede Bondelaget.

Dette er imidlertid bare i begrenset grad synliggjort i forskningen, og enda mindre i Senterpartiets egne historiefremstillinger."

Krenkelsestyranniet, av Asle Toje. En skarp kritikk av Eidsvåg-utvalgets rapport, med særlig vekt på utvalgets tåketale om islamofobi. Aftenposten, 20.01.11. Sitat:
"Ytringsfriheten er i sin natur støtende. Vi trenger ikke grunnlovsvern for å ytre ukontroversielle meninger. Et fritt samfunn er et samfunn hvor det er trygt å være upopulær. Det er nettopp i den alltid krenkende retten til religionskritikk at retten til frie ytringer har sitt opphav."

«Ta ham! Jævla jøde!», av Astrid Meland. Om Eidsvåg-utvalgets rapport, inklusive et intervju med Eidsvåg selv, som burde hatt tittelen "God dag mann. Islamofobi". Dagbladet.no 19.01.11. Sitat:
"- Hvorfor handler ikke rapporten om jødehat?
- Det er fordi vi er klar over at muslimer er en utsatt gruppe i hele Vest-Europa og at vi har rapporter om at mange muslimer føler seg diskriminert, spesielt i kjølvannet av terroraksjoner som blir begått i islams navn, sier Eidsvåg."

Offentlig rapport med tåkelegging av antisemittismen i skolen, av Christian Skaug. En skarp reaksjon på Eidsvåg-utvalgets skandaløse rapport om (eller heller ikke om) antisemittisme og rasisme i norsk skole. Document.no, 13.01.11. Sitat:
"Helt uten opplysninger om jødehat er rapporten ikke. Det kommer f.eks. frem at alle — alle — de jødiske ungdommene komiteen har snakket med, var blitt krenket på grunn av sin jødiske bakgrunn. Og i samme forbindelse kom det frem at ingen — ingen — av de intervjuede muslimske ungdommene hadde opplevd noe tilsvarende (men de visste om andre). Men denne observerte forskjellen gir ingen gjenklang."

Frihet eller diktatur, av Bård Larsen. Et tilsvar til Arnulf Kolstads kritikk av tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiabo. VG, 10.12.10. Sitat:
"Kina har det verste av begge verdener: Kommunismens maktstruktur og en rovdyrkapitalisme uten rettigheter for lønnsarbeidere. Det er ironisk at nettopp kommunismen som system garanterer for at arbeidere mangler rett til å organisere seg. Det holder altså at Partiet kaller seg kommunister i navnet."

De fiiinas privilegium och frikort, av Thomas Nydahl. En kritikk av de som argumenterer for at blogger o.l. forgifter debattklimaet. Bloggpost, 08.12.10. Sitat:
"De sociala och politiska spänningarna i Sverige är idag större och svårare än de varit någon gång under efterkrigstiden. Vem skulle gagnas av att man förhöll sig tyst inför den utvecklingen? Tystnadskulturen är kanske det värsta ett samhälle kan drabbas av. Sopa det under mattan som måste diskuteras, så kan man leva i tron att det inte finns."

Islamfobi som skjold, av Hakima Dgadeg. En norsk-marokkansk, muslimsk kvinne advarer mot islamismen. Aftenposten, 08.12.10. Sitat:
"Offentligheten og media valgte islamister som dialogpartnere i det norske samfunnet. Som muslimsk kvinne kan jeg ikke si mer enn dette, for jeg vil ikke risikere å miste min trygghet og mitt ry. Jeg er heller ikke naiv som de fleste «eksperter», som uttalte at moderate islamister ikke vil islamisere samfunnet. Jeg trenger ikke eksperter for å fortelle meg det. Den muslimske minoritet blir islamisert og går i en stadig mer religiøs retning."

De selvutvikla damene, av Tonje Olsen. En heller knallhardt spark mot følende, alternative vestkantdamer. Dagbladet, 08.12.10. Sitat:
"IDEELT SETT kunne man håpet på at denne type «reisende» ville vende blikket utover, og dermed føre til økt innsikt i andre menneskers lidelse og et konkret ønske om å bidra til en bedre verden. Dessverre ser reisene ut til å sentrere rundt egne navler, og hvis tilværelsens letthet blir mer utholdelig for de selvutvikla, ja da er målet nådd."

Kubaisis viktige film, av Sylo Taraku. Et forsvar for Walid al Kubaisis Walid al-Kubaisis film «Frihet, likhet og Det muslimske brorskap» og en kritikk av islamistiske gruppers aktivitet i dagens Europa. VG, 03.12.10. Sitat:
"Identitetsbygging basert på islam og som går ut på at man først og fremst er muslim, og står i en motsetning til de vantro, bidrar til å skape distanse, skiller og i verste fall mistro og fiendebilder. Kubaisi holder fram hijaben som et sentralt element i det islamske identitetsbyggingsprosjektet. Selv om individer kan ha svært forskjellige motiver for å bruke hijab, innebærer den en demonstrasjon av religionstilhørighet som effektivt skiller muslimer fra andre. Dette blir spesielt tydelig når også barn gjøres til bærere."

2 kommentarer:

  1. Fin leseliste! Jeg ble for min del en stor fan av Hakima Dgadeg da jeg leste innlegget hennes i Aftenposten.

    SvarSlett
  2. Fint sted dere har innredet her. Masse bra lesestoff, stener i strømmen av nyheter. I'll be back in a minute.

    SvarSlett